Loading...

ทั่วไปไอเดียรอยสัก

ศิลปะแห่งเส้นโค้งที่มาบรรจบกัน! รวม ไอเดียรอยสักวงกลมสไตล์ Dotwork แบบเจ๋งๆ

1.สัญลักษณ์ “ศิลานักปราชญ์”


2.งานสักที่ฝ่ามือ


3.Quote ในรูปแบบวงกลม


4.นกที่บินออกมาจากต้นโอ๊ค


5ภูเขาในรูปแบบกราฟฟิค


6กองไฟในป่ามืด


7.ความแตกต่าง


8.ทิวทัศน์สวย ๆ