Loading...

รอยสักผู้ชายรอยสักผู้หญิงไอเดียรอยสัก

รวมไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจาก “สถาปัตยกรรม”

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

รวมไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจาก “สถาปัตยกรรม”
งานสถาปัตยกรรมที่สวยงาม นอกจากจะเพิ่มความสวยงามให้กับเมืองแล้ว รูปทรงของอาคารเหล่านี้ยังเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะต่างๆ อีกด้วย และหนึ่งในงานศิลปะที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนั่นก็คือการสักนั่นเอง

แต่เดิมการสักคือการวาดลวดลายที่บ่งบอกถึงเรื่องราวและความเชื่อต่างๆ ของบุคคลนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปศิลปะแบบนี้ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ลวดลายอื่นๆ อย่างเช่นภาพยนตร์ ตัวละคร หรือแม้แต่คำพูดต่างๆ ถูกนำมาใส่ไว้บนเรือนร่างอย่างสวยงาม

และวันนี้เราก็ได้รวบรวมภาพของศิลปะบนเรือนร่างที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบของอาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ มาให้ได้ชมกัน เผื่อใครจะเอาไปเป็นไอเดียสักก็ลองดูได้เลยนะ…

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม

ไอเดียรอยสักที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม