Loading...

ไอเดียรอยสัก

คำคมบนรอยสักสวยๆ สุดอาร์ต

ที่รู้สึกแย่ เพราะ ฉันคิด , ฉันรู้สึก . ฉันเป็นทุกข์

ปล่อยมันไป

รักฉัน ไม่ว่าฉันเป็นใคร

ความแข็งแกร่ง

สิ่งที่อยู่รอบๆ ก็ยังคงวนเวียนอยู่รอบๆ

เรานิยามความเป็นตัวเราเองโดยสิ่งที่ดีที่สุดของเรา ไม่ใช่สิ่งที่แย่ที่สุดของเรา 24thminute.com